En stor del av det intryck som skapas vid marknadsföring och kommunikation kommer av det man ser med blotta ögat. Därmed är design en viktig del när det kommer till marknadsföring. Tillhör du den skaran som fortfarande sitter och klipper och klistrar i word eller paint? Sluta med det och be oss om hjälp istället!

Detta kan vi hjälpa dig med:

  • Logotyper och varumärken
  • Grafiska profiler
  • Annonser (både för tryck och webb)
  • Trycksaksdesign (t.ex. tidningar, broschyrer, visitkort)
  • Exponeringsdesign (t.ex. affischer, skyltar, roll-up m.m.)